กกท. มอบข้าวสาร-เจลฆ่าเชื้อ ช่วยค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบ

21/04/2020 korn

ผู้ว่า กกท. เยียวยาเบื้องต้น ด้วยการมอบข้าวสารพร้อมเจลฆ่าเชื้อให้กับ 30 ค่ายมวย ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

   ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารพร้อมเจลฆ่าเชื้อ ให้กับค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และหัวหน้าค่ายมวยจาก 30 ค่าย ร่วมงาน ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก

โดยผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รัฐบาลได้มีมาตรการขอความร่วมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการงดจัดกิจกรรมการรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยขอให้งดการจัดกิจกรรมกีฬามวย ทำให้บุคคลในวงการกีฬามวยได้รับผลกระทบดังกล่าว

“สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม กำกับดูแล อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของบุคคลในวงการกีฬามวย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บุคคลในวงการกีฬามวยขาดรายได้”

“ดังนั้นเพื่อเป็นการเยียวยา ในระยะเร่งด่วนเบื้องต้น ให้กับหัวหน้าค่ายมวยที่ต้องมีภาระดูแลเลี้ยงดูนักมวย และผู้ฝึกสอนกีฬามวยในสังกัด กกท. โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จึงได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณจากเงินกิจกรรมพิเศษของ กกท. จัดซื้อข้าวสาร พร้อมเจลฆ่าเชื้อ และจะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับค่ายมวย ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ค่าย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระเร่งด่วนเบื้องต้น”

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบข้าวสารและเจลฆ่าเชื้อให้กับค่ายมวยที่ได้รับผลกระทบฯ แล้ว จะมีการประชุมหารือเพื่อรับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการงดกิจกรรมกีฬามวย พร้อมรับทราบความต้องการความช่วยเหลือในการเยียวยา ซึ่ง กกท. จะนำข้อมูลที่ได้รับมาสรุปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาให้กับ

Leave Comment