“บิ๊กป้อม” สั่งดูแลบุคลากรด้านกีฬา จากสถานการณ์ “โควิด-19”

23/03/2020 say yod

“พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรีประชุม “การกีฬาแห่งประเทศไทย” สั่งดูแลบุคลากรด้านกีฬา จากสถานการณ์ “โควิด-19”

รวดเร็ว ฉับไว ฝาก-ถอนไว 24ชั่วโมง

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่า กกท. และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

พลเอกประวิตร กล่าวว่า จากผลกระทบสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต้องเลื่อนกิจกรรมกีฬาต่างๆ หลายอย่างออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วน ได้สังเกตและเฝ้าระวัง บุคลากรทางการกีฬาของเรา ไม่ให้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวด้วย

การประชุมคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันนี้มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ได้แก่ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ และร่างระเบียบเงินสะสมของ กกท. เรื่องเพื่อทราบ รายงานความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์ มาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ปี 2021 รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลที่ดี และมติ ครม. เกี่ยวกับการถ่ายทอดสด การแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ เรื่องเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบกรอบงบลงทุนเพิ่มเติม แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการ เลือกกรรมการบริหารกองทุนฯแทนกรรมการที่ขอลาออก และการขอประกาศกีฬาเทคบอล (Teqball) เป็นชนิดกีฬา

พลเอกประวิตร กล่าวอีกว่าการประชุมในวันนี้ มีเรื่องที่จะขอเน้นย้ำ ดังนี้

1. การแก้ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี 2563 ให้ผู้บริหารทุกระดับ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย-ได้ให้ความสำคัญ-ประสานงานการแก้ปัญหา ลดขั้นตอนทางเอกสาร ให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด สำหรับโครงการที่ได้รับผลกระทบ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณาปรับแผน มาดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 และให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด

2. การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ / NTC ที่ได้อนุมัติหลักการไว้แล้วตั้งแต่ตุลาคม 2561-นั้น ขอให้วางแผนการดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และเร่งดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัด ให้แล้วเสร็จทันต่อการใช้งาน ในมหกรรมกีฬาต่างๆ ที่จะมีหรือจะได้มี การจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศไทย ในอนาคตต่อไป ได้แก่ กีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และ กีฬาโอลิมปิกเยาวชน เป็นต้น

3. การดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์กีฬาต่างๆ ขอให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ได้ประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทางการกีฬา อย่างแท้จริง

นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำให้ กกท. และ สมาคมกีฬาแต่ละสมาคม ดูแลเฝ้าระวัง นักกีฬา โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและผู้อื่น ให้ปลอดภัยจากผลกระทบสถานการณ์ ไวรัสโควิด

Leave Comment